El grup Aporia té com a camp d’estudi el pensament contemporani i centra el seu interès en explorar les possibilitats del discurs filosòfic, ètic i polític en el si del nostre món tecnològic.

Amb el nom “Aporia” es fa referència a la recuperació de l’herència socràtica i, alhora, se subratlla la situació de descobert i de problematicitat ―especialment notòria en la filosofia contemporània― que fa del diàleg rigorós, entre nosaltres i amb els grans pensadors, la condició per mantenir viva la vocació filosòfica i la seva força de transformació social.