Filosofia contemporània

De cara a examinar les possibilitats actuals del discurs filosòfic, la línia de recerca més àmplia i ambiciosa consisteix en l’aprofundiment i estudi dels principals filòsofs i corrents moderns i contemporanis. La clau prioritària de lectura ―i no l’única― és la donada per la categoria de subjecte: centralitat, desconstrucció i reconstrucció. També atorguem molta importància al problema de l’experiència (i al llenguatge que li és propi), considerat per autors força diversos el veritable problema de fons de l’era de la tècnica.

 

Filosofia política

Que la filosofia pugui assumir la seva responsabilitat política passa avui per continuar tenaçment els grans debats basats en els següents nuclis temàtics: sobre el poder (biopolítica, tecnificació i disseminació), sobre la història (dialèctica, interrupció, memòria), sobre la justícia política (estat social, estat mínim i drets), sobre la democràcia (participació i institucions) i sobre la situació de la filosofia a la societat. De forma una mica més acotada tenim un projecte de recerca sobre “cultura política i transparència”.

 

Ètica

D’una banda, aprofundiment en propostes actuals, com ara les presentades sota els títols d’ètica de la responsabilitat, ètica discursiva, ètica de les virtuts, o ètica del respecte. D’altra banda, recerca en el camp de la bioètica, de les ètiques aplicades i de l’ètica dels serveis socials.

 

Filosofia i salut mental

Es tracta d’una línia de recerca en què hom treballa no només els aspectes ètics de l’atenció medicosanitària, sinó també l’estretíssima relació que hi ha entre la filosofia -entesa socràticament com a cura de l’ànima-, la psiquiatria i la psicologia. Aquesta línia de recerca es desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Hospitalària Pere Claver.

 

La condició humana a l’era de la biotecnologia

La biotecnologia és l’expressió màxima de la possibilitat de transformació de nosaltres mateixos. La reflexió i el debat sobre l’abast i la significació d’aquesta transformació han estat ja iniciats per pensadors actuals com ara Sloterdijk, Habermas, Agamben i Žižek, entre altres. El nostre objectiu és, en aquest sentit, continuar i aprofundir en aquesta temàtica, que molt probablement serà una de les de més controvèrsia en aquesta primera meitat del segle XXI.