Docent universitària des del 1988, es doctorà el 1990 amb una tesi sobre la filosofia de J. Balmes. Investigadora postdoctoral durant dos anys (beca Batista i Roca), fou “Research Fellow” a la Universitat de Glasgow, estudiant la Il·lustració escocesa i la seva influència sobre la filosofia catalana.

Ha publicat i treballat en diversos projectes de recerca de filosofia catalana, epistemologia i ètica aplicada (educació moral, bioètica i tecnoètica). És membre de la xarxa “Història intel·lectual de la filosofia catalana”.

Algunes de les seves publicacions més destacades són:

 • CLARÀ, A.; MERINO, J.; MATEOS, E.; YSA, A.; ROMÁN, B.; VIDAL-BARRAQUER, F. & VASCUETHICS STUDY GROUP (2006). The Vascular Surgeon Facing Clinical Ethical Dilemmas (The VASCUETHICS Study): ‘V’ – Shaped Association between Compassionate Attitudes and Professional Seniority, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 31 (6), 594-599.
 • CLARÁ, A.; YSA, A.; ROMAN, B.; ANGLÉS, M. & VIDAL-BARRAQUER, F. (2004) The vascular surgeon facing clinical ethical dilemmas: are self-interest attitudes related to seniority?, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 27 (5), 525-533.
 •  (2003) “Altruisme i educació moral”. En AA.VV. Por una ética docente (pp. 9-30), Bilbao: Grafite Ediciones-URL.
 • (2003) “La noción de conocimiento en el giro aplicado”. En J.M. ESQUIROL (ed.) Tecnoética. Actas del II Congreso Internacional de Tecnoética (pp. 361-363). Barcelona: Instituto de Tecnoética Publicacions- UB.
 • (2003) “Salvador Galmés: una vida dedicada al lul·lisme”. En J.M. MOLAS & P. CASANOVAS (eds.) Pensament i Filosofia a Catalunya. I: 1900-1923 (pp. 107-127). Barcelona: INHECA-IEC.
 • (2002) “La preocupación por España en la obra de Balmes”. En R. ALBARES; A. HEREDIA; R. ISIDORO & R.I. PIÑERO (coords.) Filosofía hispánica contemporánea: el 98. Actas del XI Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana (pp. 427-437). Salamanca: USAL.
 • (1998), El pensament de F. Xavier Llorens i Barba i la filosofia escocesa, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 • (1995), “Seny i sentit comú en Lluís Vives”, Convivium 8, 53-68.
 • (1995) “Seny i sentit comú en Jaume Balmes”, Enrahonar 24, 99-180.
 • (1994) “Los límites de la metafísica según N. Béguelin, un contemporáneo de Kant”, Daimon 4, 155-162.
 • (1992), Els criteris de veritat en Jaume Balmes, Barcelona: Editorial Balmes.
 • (1992), El cogito en San Agustín y Descartes, Barcelona: Editorial Balmes.
 • (1991), “Balmes en l’obra de Josep Pla”, Espíritu 103-104, 43-50.
 • (1997), “Juan Luis Vives y la filosofía escocesa”. En A. BROADIE; M. MAURI; M. ANGLÈS Escepticismo y sentido común (pp. 83-96), Barcelona: UB.