El malestar en la sociedad del bienestar: sobre la vulnerabilidad humana

Edició: setembre de 2019 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver
Aquest article es fruit del seminari interdisciplinar del Grup Aporia i de l’Institut docent i d’investigació Sant Pere Claver. Es reflexiona i desenvolupa la noció de patiment, atenint que a la nostra societat del benestar no es considera el malestar des de una perspectiva adecuada sobre la condició humana. Cal repensar el patiment i la seva relació amb la vida humana, per poder aleshores mirar de reduir-lo.
VEURE FITXA

Comunicacions del VIII Congrés Internacional de Bioètica

Edició: setembre del 2019 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver. A la seva vuitena edició, el Congrés Internacional de Bioètica es va proposar estimular, de nou, una reflexió interdisciplinar entorn la salut mental. En aquesta ocasió, el tema central va ser el suïcidi i les mesures clíniques i socials adhients per combatre’l.
VEURE FITXA

La confidencialidad en la salud mental de la era digital

Edició: novembre de 2017 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver
Aquest article es fruit del seminari interdisciplinar del Grup Aporia i de l’Institut docent i d’investigació Sant Pere Claver. Es reflexiona i desenvolupa el concepte de “confidencialitat” en el context d’un model de cura i atenció al pacient amb problemàtica de salut mental, que respecti la seva autonomia i estigui a l’alçada d’uns temps en què els àmbits i nivells d’informació s’expandeixen de forma constant.
VEURE FITXA

Comunicacions del VII Congrés Internacional de Bioètica

Edició: novembre de 2017 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver.

A la seva setena edició, el Congrés Internacional de Bioètica es va proposar estimular, de nou, una reflexió interdisciplinar entorn la salut mental. En aquesta ocasió, el tema central van ser els dilemes ètics que sorgeixen en diagnosticar i tractar els transtorns mentals.

VEURE FITXA

Diagnóstico en salud mental: una aproximación ética

Edició: gener de 2017 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver

Aquest article es fruit del seminari interdisciplinar del Grup Aporia i de l’Institut docent i d’investigació Sant Pere Claver. S’hi proposen vuit tesis per a defensar un diagnòstic de salut mental que revisi l’actual i que es fonamenti en una ètica de la cura.
 

Comunicacions del VI Congrés Internacional de Bioètica

Edició: novembre de 2016 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver

A la seva sisena edició, el Congrés Internacional de Bioètica es va proposar estimular una reflexió interdisciplinar entorn la salut mental. Es va fer una crida a la presentació de comunicacions sobre aquest assumpte. El present llibre recull aquelles que foren seleccionades i presentades durant els dies del congrés distribuïdes en tres meses que responien a tres perspectives diferents: la perspectiva filosòfica, l’organitzativa i l’assistencial.

VEURE FITXA

Filosofía y Modernidad. La reconstrucción del orden del mundo

Salvi Turró Universitat de Barcelona, 2016

Salvi Turró reprèn en aquest llibre un debat tan candent com el de la postmodernitat i la Modernitat, a partir dels elements històrics i conceptuals que determinen l’evolució filosòfica del segle XVII al XIX. L’objectiu de Filosofia i Modernitat és precisament posar en relleu la necessitat d’enfocar la problemàtica filosòfica des de l’esforç per «orientar-se en el món», més enllà dels tòpics escolars sobre si uns pensadors són antics o moderns, moderns o postmoderns. El volum revisa el sentit de la filosofia moderna i de la noció mateixa de «modernitat» reconstruint tant el sentit general com el desplegament i la periodització de la Modernitat com a «època filosòfica» i recuperant els intents de reconstruir «l’ordre del món» en el pensament clàssic alemany. Preguntar-se pel sentit de la Modernitat des d’aquesta perspectiva historiogràfica pot obrir un nou horitzó per situar les línies de filiació, continuïtat i ruptura dels moderns, i entre ells i nosaltres, i esdevenir un instrument per aclarir i avaluar la situació del pensament actual.
 

Comunicacions del V Congrés Internacional de Bioètica

Edició: novembre de 2015 pel Grup Aporia i l’Institut Sant Pere Claver

A la seva cinquena edició, el Congrés Internacional de Bioètica es va proposar estimular una reflexió interdisciplinar entorn la salut mental. Es va fer una crida a la presentació de comunicacions sobre aquest assumpte. El present llibre recull aquelles que foren seleccionades i presentades durant els dies del congrés distribuïdes en tres meses que responien a tres perspectives diferents: la perspectiva filosòfica, l’organitzativa i l’assistencial.

VEURE FITXA

La resistència íntima

Josep Maria Esquirol Cuaderns Crema, 2015

La resistència íntima és una reflexió atenta i profunda sobre la condició humana. L’autor ens mostra com la vertadera cura d’un mateix ofereix escalfor als que són a la vora, protegint-los i fent-los de guia en el camí. «Hem de considerar resistència íntima com el nom d’una experiència, pròpia de la comarca de la proximitat; comarca que no és visita d’un dia, sinó estança habitual. Avui, romandre en aquesta comarca no és planer. La proximitat no es mesura en metres, ni en centímetres. El seu oposat no és la llunyania, ans més aviat la monocromia ubiqua del món tecnificat. Hem vist com la quotidianitat i el gest de la casa són modalitats importantíssimes de l’experiència de la proximitat».

MÉS INFORMACIÓ

EXTRACTE

Bioética del cuidar

Margarita Boladeras Cucurella Tecnos, 2015

¿Qué trato recibe el enfermo cuando va al médico o a un hospital? ¿Qué trato quisiera recibir? ¿Qué decir de la diferencia que hay entre lo que ocurre en la visita médica y lo que sería deseable? La tecnificación de la medicina no puede ser ni un motivo ni una excusa para olvidar al ser humano que necesita los cuidados médicos. La atención centrada en la enfermedad es muy distinta de la atención centrada en el enfermo y en su manera de ser personal. Como dice Anne Fagot-Largeault, una de las autoras de este libro, “se trata de no reducir el enfermo a su enfermedad sino de considerarlo como una persona, que tiene sus preferencias, sus expectativas, su historia, una vida, una persona con la que se puede dialogar. Es tener la costumbre de no ponerse como objetivo “la próstata de la 15” sino aquella persona que hay que llamar por su nombre y hablar con ella”. En este libro importantes profesionales de diferentes ámbitos científicos analizan la situación y las necesidades de diversos sectores del cuidado de la salud y hacen propuestas para la mejora de la relación entre los pacientes y los profesionales sanitarios, una de las tareas fundamentales de la bioética.

VEURE FITXA

El impacto de la tecnociencia en el mundo humano

Margarita Boladeras Cucurella Tecnos

Este libro ofrece un recorrido vivo y expresivo de algunas de las aportaciones más relevantes de la bioética francófona. Margarita Boladeras ha entrevistado a una autora y un autor franceses (Anne Fagot-Largeault -Collège de France, París- y Jean-Yves Goffi -Universidad de Grenoble-), dos belgas (Gilbert Hottois y Jean-Noël Missa -Universidad Libre de Bruselas-) y una quebequesa (Marie-Hélène Parizeau -Universidad Laval de Québec-). Son personalidades destacadas por su trayectoria excepcional y pionera respecto de la reflexión y la argumentación bioéticas. Hablar con ellos sobre el conjunto de su obra y sus experiencias en comités y en debates diversos nos aporta conocimiento sobre su trabajo, pero al mismo tiempo también sobre el desarrollo tecnocientífico y bioético de los últimos años, las repercusiones de sus aplicaciones, las discusiones que han suscitado, las argumentaciones a favor y en contra que se han esgrimido y los cambios conceptuales que ha provocado. La forma coloquial les obliga a un esfuerzo de síntesis extraordinario, que han superado hábilmente con inteligencia y claridad de ideas. Gracias a ese esfuerzo, el lector tiene a su alcance una panorámica amplia, rigurosa y concisa.

VEURE FITXA